Bắt nạt học đường, tôi có nên im lặng?

Bắt nạt học đường, tôi có nên im lặng?

Bắt nạt học đường, tôi có nên im lặng?